Benvingut a la pàgina web d´Àger Aventura’t.

A continuació us exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB us atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

Identificació
De conformitat amb allò que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que https://www.ageraventurat.com és un domini de l’empresa Roger Pifarré Abad amb domicili social Camí Afores S/N i amb mail de contacte hola@ageraventurat.com i telèfon 722614050.

L’empresa s’anomena Roger Pifarré Abad. amb D.N.I. 47980542N.

Normes d’utilització
L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc Web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per part seva, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament d’aquesta, incloent-hi la introducció de virus o similars.

Propietat intel·lectual
Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Roger Pifarré Abad és titular o llicenciatària legítima.

Queda prohibida qualsevol modalitat dexplotació, incloent-hi qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense lautorització prèvia i expressa.

Responsabilitat
La nostra intenció és oferir un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De tota manera, us informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

Roger Pifarré Abad no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

Roger Pifarré Abad no es fa responsable dels perjudicis que se’n poguessin derivar, entre d’altres, de:

  • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions
  • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i mitjançant qualsevol mitjà de comunicació.
  • Ús indegut o inadequat del Lloc Web.
  • Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per ús il·lícit o incorrecte d’aquest lloc web, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l’usuari respondrà davant qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l’ús per part seva de robots, spiders,… o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del Lloc Web.

Legislació
Per resoldre qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita a la nostra WEB aconsellem que es contacti directament amb nosaltres a través de les dades de contacte que oferim exposant el seu cas, amb la finalitat d’arribar a un acord amistós entre les dues parts .

En cas contrari, la llei aplicable en cas de disputa o conflicte dinterpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis i productes del present portal, serà la llei espanyola.

La nostra empresa i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que estigui situat en territori espanyol i actuï en condició de consumidor.